2011 - Zajímavé akce

18.04.2011 18:49

1/

Workshop Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování (odkaz) + Setkání ve střední části Moravského krasu (odkaz)

 více na stránkách Technického muzea v Brně, stránkách Staré Huti, popř. Archaiai Brno o.p.s.

 Rámcový program

28. - 30.dubna – stavba milíře 

1. května  zapálení milíře v odpoledních hodinách

4. května (středa) – stavba pecí, pražení železné rudy / přednášky v objektu  (večer)
5. května (čtvrtek) – tavby / přednášky (večer)
6. května (pátek) – tavby / kovářské zpracování železných hub a kování jednoduchých výrobků

Na Workshop navazuje v sobotu 7. května 11. Setkání ve střední části Moravského krasu pořádané TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno o.p.s. a dalšími s programem ukázek raně středověkých technologií (tavba v kusové železářské peci, kování, soustružení dřeva, ukázky textilní výroby, výpal keramiky apod.)  rozebírání milíře a expedice uhlí

2/ 

 20. Hamernický den Dobřív - 21. května (9 - 18 hodin)

3/

Milíř (spíš milířek - víkenďák) v rámci muzejní noci u Muzea středních Brd - Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední podbrdsko ve Strašicích

26. května - stavba milíře

27. května zapálení

29. nebo 30. května rozebrání milíře a expedice uhlí

4/

Den Českého lesa 2011 na Zlatém potoce

Dřevorubecké soutěže, rýžování zlata pro veřejnost, ukázka práce s kolomazným kamenem (Pechölsteinem) a další akltivity pro celé rodiny.

 

5/

Milíř (víkenďák) na Pleši (Plöß) u Penzionu Pleš.

26. srpna - (15:00) - zapálení

28. srpna - (13:00) - rozebrání

 

6/

Několik uhlířských akcí těsně za hranicí ČR

a/ Häusellohe u Selbu (Smrčiny)

b/ Fichtelberg/Neubau ve Fichtelgebirge (Smrčiny)

c/ Hintere Thiemitz ve Frankenwaldu

d/ Waldmünchen