Živá historie 7-8/2014

10.10.2014 08:25

Lidé od milířů - Těžký život uhlířů v průběhu staletí