Workshop metalurgie a 6. milíř na Staré huti u Adamova

Workshop metalurgie a 6. milíř na Staré huti u Adamova

Milíř: 17. - 24. 5. 2014

Dehtářská pec: 22. a poté 24. 5. 2014

Workshop metalurgie (Historic and Prehistoric Iron Smelting and Processing): 21. - 23. 5. 2014, program

Setkání v Josefovském údolí: 24. 5. 2014 (tavby, dehet, milíř, kováři a další)

 

Již pošesté vypálíme milíř u Františčiny huti. Pokusíme se rozvněž o postavení stabilnější dehtářské pece. Dehtobraní bude probíhat současně s výpalem milíře. Uhlíři budou takřka kdykoli k dispozici Vám povyprávět o svém řemesle a způsobu života s ním spojeném.

 

Další info: 

https://www.starahut.com

https://www.technicalmuseum.cz
https://www.archaiabrno.cz

 

neoficielní pozvánka