2012 - Akce

23.05.2012 21:02

 

1/

Workshop Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování  + Setkání ve střední části Moravského krasu 

 více na stránkách Technického muzea v Brně, stránkách Staré Huti, popř. Archaiai Brno o.p.s.

 Rámcový program

5. - 7. května – stavba milíře se smrku

8. května – zapálení milíře v dopoledních hodinách

9. května (středa) – stavba pecí, pražení železné rudy
10. května (čtvrtek) – tavby
11. května (pátek) – tavby / kovářské zpracování železných hub a kování jednoduchých výrobků

Na Workshop navazuje v sobotu 12. května 2012 XII. Setkání ve střední části Moravského krasu pořádané TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno o.p.s. a dalšími s programem ukázek raně středověkých technologií (tavba v kusové železářské peci, kování, výroba dehtu, , pečení chleba apod.) – rozebírání milíře a expedice uhlí

2/

 XXI.. Hamernický den Dobřív - 19. května (9 - 18 hodin)

16.-18. května - stavba milířku z dubu

18. května - zapálení milíře v odpoledních hodinách

20. května - rozebrání milíře a expedice uhlí

3/

Milíř (spíš milířek - víkenďák) v rámci pouti na Pleši (Plöß) u Penzionu Pleš.

22. června - zapálení milíře v cca 15:00

24. června rozebrání milíře a expedice uhlí

4/

Dřevorubecké slavnosti v Peci pod Čerchovem (Prokopská pouť)

5. -8. 7. 2012

5. 7. 2012 - tavba v kusové železářské peci

Provoz původní dřevouhelné vysoké pece byl ukončen v roce 1806. Bude se tedy jednat o tavbu železné rudy po cca 206 letech. 

5/

Týden tradičních řemesel

Akci pořádá Správa NP České Švýcarsko. 

Kdy: 2.9. - 8.9.2012
Kde: Dolský mlýn – louka u Dolského můstku
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, tel. 737 276 859

Během tohoto týdne spatříte stavbu, zapálení a hoření milíře včetně jeho rozebírání. Jako památku si budete moci odnést kousek vyrobeného dřevěného uhlí. Připraveny bude spousta dalších ukázek starých řemesel jako je výroba potaše, štípání střešních šindelů nebo pečení masa. V programu jsou také zahrnuty výstavy, koncerty, živá hudba, exkurze a soutěže pro děti i dospělé. Pro školní kolektivy bude připraven zvláštní doprovodný program.

Více v srpnu zde: https://www.npcs.cz

6/

Den Českého lesa 2011 v Tachově

druhá polovina září (podrobnosti v srpnu)

Plavení dřeva po Mži, tlučení špačků (tyčkrle) a další akltivity pro celé rodiny.

7/

Několik uhlířských akcí těsně za hranicí ČR

a/ Häusellohe u Selbu (Smrčiny) - zapálení milíře 3. 6. 2012, rozebírání a fest 9. 6. 2012

b/ Fichtelberg/Neubau ve Fichtelgebirge (Smrčiny)

c/ Hintere Thiemitz ve Frankenwaldu

d/ Perlhütte (za hraničním přechodem Lísková) - zapálení milíře 13. 7. 2012, rozebírání a fest 28. 7. 2012