Den Českého lesa 2011

31.05.2011 08:41

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Přimda ve spolupráci s AOPK ČR - Správou chráněné krajinné oblasti Český les,

za přispění

Kolowratových lesů a.s., Plánských lesů s.r.o. a  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - SVOL,

pořádají pro veřejnost se zájmem o přírodu, krajinu a historii

Den Českého lesa

Sobota 18. 6. 2011, Zlatý Potok

Program:
- Slavnostní zahájení ve 13.00 hod.
- Soutěže v rýžování zlata pro děti i profesionály
- Výroba dehtu dobovou technologií (kolomazný kámen, Pechölstein, Schmierofenplatte)
- Soutěže v dřevorubecké dovednosti
- Výroba keramiky na hrnčířském kruhu
- Den s LČR - program pro děti
- Tvůrčí dílny - pletení košíků, keramika aj.
- Představení knihy Z. Procházky „Zaniklá sídla na Tachovsku“
- Komedyjanti - divadelní představení

Po ukončení oficiálního programu v 19:00 volná zábava u táboráku.
Občerstvení zajištěno.
Vstup volný

Doprava:

Na místo konání akce je vyloučen volný vjezd motorových vozidel. Pro zájemce z Tachova je doprava zajištěna autobusem ve 12:20 hodin od tachovské sportovní haly.
Vlastním motorovým vozidlem lze dojet na Starou Knížecí Huť, kde je odstavné parkoviště , odtud kyvadlovou autobusovou přepravou (11:00 - 12:50) na Zlatý Potok.
Doprava zpět po ukonèení akce zajištěna. Ze Staré Knížecí Huti lze také dojít na Zlatý Potok za 1 hodinu pěšky (cca 4 km).

bližší informace na „www.lesycr.cz“ a „www.ceskyles.ochranaprirody.cz

partneři akce:

SKI Klub Zlatý Potok, Hornicko historický spolek Planá, ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy o.s., MAS Český západ, Europäischer Köhlerverein e.V., Nakladatelství Českého lesa, Obec Lesná, MKZ Horšovský Týn, Město Planá, Georg Böhm