Nové články

20.05.2011 07:40

V knihovně lze nalézt nové články od kolegy Jiřího Woitsche z Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i..

Prvním z nich je prezentace o výrobě dehtu a kolomazi prezentovaná na letošním semináři Archeologia technica - pyrotechnická zařízení I. v Technickém muzeu v Brně.

Druhým je článek z časopisu Český lid nazvaný "Lesní řemesla v ranném novověku".