Sympozium Dřevěné uhlí 2010

06.07.2010 11:23

Ve dnech 25. a 26.10.2010 pořádá Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě sympozium s tématem dřevěného uhlí.

Okruhy témat
• výroba dřevěného uhlí a souvisící lesní řemesla
• využití dřevěného uhlí v minulosti, distribuce a obchod s ním
• experimentální výpal dřevěného uhlí
• zajímavosti vztahující se k výrobě dřevěného uhlí

 

 

Příspěvek již rovnám v hlavě.